Prawa i obowiązki franczyzobiorcy i franczyzodawcy: jakie umowy należy podpisać?

Czy franczyza się opłaca

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie franczyzy wymaga dopełnienia niezbędnych formalności. Wśród nich można wskazać przede wszystkim podpisanie umowy franczyzy. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać z najważniejszymi prawami oraz obowiązkami franczyzobiorców i franczyzodawców.

Prawa franczyzobiorcy

Podczas przystępowania do umowy franczyzy franczyzobiorca ma prawo do negocjowania zapisów w niej zawartych. Może również skonsultować umowę ze swoim prawnikiem. Franczyzobiorca powinien otrzymywać od franczyzodawcy know-how przez cały okres trwania zawartej umowy. Może także korzystać z identyfikacji wizualnej sieci. Wśród praw franczyzobiorcy można wskazać także możliwość otrzymywania listy opłat związanych z franczyzą, a także wszelkich innych informacji na temat funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Obowiązki franczyzobiorcy

Wiele osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zastanawia się, czy franczyza się opłaca. Z podpisania umowy franczyzy wynikają zarówno prawa, jak i obowiązki. Wśród podstawowych obowiązków franczyzobiorcy można wskazać konieczność podpisania umowy franczyzy, a także niepodejmowanie konkurencyjnej działalności. Franczyzobiorca powinien działać zgodnie z zasadami panującymi w danej sieci i dbać o jej renomę. Dodatkowo w wyniku podpisania umowy niezbędne jest dokonywanie pewnych stałych opłat na rzecz franczyzodawcy. Franczyzobiorca powinien wybierać towar od dostawców, którzy zostali wskazani mu przez franczyzodawcę.

Prawa franczyzodawcy

Franczyzodawcy po zawarciu umowy franczyzy również mają pewne prawa. Przede wszystkim udzielają oni franczyzodawcom prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z wcześniej wskazanymi zasadami. To franczyzodawca ma prawo decydowania w stosunku do takich aspektów jak nazwa przedsiębiorstwa, jego logo, know-how, a także sposoby prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne istotne aspekty. Ponadto franczyzodawca ma prawo czerpać zyski z działalności franczyzobiorcy w postaci pobierania opłat franczyzowych.

Zobacz również  Czy warto studiować ekonomię? Co dalej – dowiedz się

Obowiązki franczyzodawcy

Oprócz praw franczyzodawcy mają również pewne obowiązki wobec franczyzobiorców. Przede wszystkim franczyzodawca powinien dać franczyzobiorcy możliwość korzystania z know-how przedsiębiorstwa, a także kurów oraz szkoleń realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Franczyzodawca powinien wskazać franczyzobiorcy dostawców towarów, a także udzielać mu stałego wsparcia. Również działania marketingowe realizowane w przedsiębiorstwie powinny być spójne, dlatego warto na ten aspekt zwrócić uwagę.

Umowa franczyzy

Planowanie działalności franczyzowej powinno się wiązać z podpisaniem stosownej umowy przez obie strony. Umowa franczyzy powinna określać stosunki panujące pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Konkretniej powinna wskazywać prawa oraz obowiązki obu stron. Dzięki temu, że będą one jasno określone, łatwiej będzie się z nich wywiązać.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *