Co to jest faktura proforma?

Faktura proforma to termin, który nie występuje w polskich przepisach. Co ciekawe, pojęcie zwykłej faktury zostało zdefiniowane wprost dopiero 1 stycznia 2014 roku. W związku z tym często pojawiają się problemy interpretacyjne, dotyczące tego, jaki dokument jest fakturą, a jaki

Czym są arkusze plano

Drukowanie nieodłącznie związane jest z zastosowaniem odpowiednich materiałów.  Tylko wtedy możemy mówić o lepszej jakości pracy. Drukarnie starają się więc zachęcić klientów nietypowymi rozwiązaniami. Do takich metod zalicza się między innymi arkusze plano, które wyróżniają się, jeśli chodzi o materiał

Przewozy kurierskie – za i przeciw

Rynek kurierski na przestrzeni kilku poprzednich lat bardzo się rozwinął. W wyniku tego doszło nie tyle od podziału rynku pocztowo-kurierskiego, co nawet do wprowadzenia pewnych rewolucji oraz wprowadzenia przez Pocztę Polską nowych usług. Czy zatem przewozy kurierskie są warte uwagi

Profesjonalny coaching

Coaching dotarł do Polski stosunkowo niedawno i w krótkim czasie osiągnął dużą popularność. Wykłady coachów są organizowane w całym kraju i przeważnie przyciągają tłumy. Nic więc dziwnego, że wiele polskich uniwersytetów zdecydowało się na otwarcie studiów podyplomowych na tym kierunku.

Studia informatyczne – plusy i minusy kierunku

studia informatyczne

Wybór kierunku studiów to jest uznawany za pierwszy krok w dorosłe życie, który determinuje przyszłość zawodową młodego człowieka. Podejmując taką decyzję, trzeba kierować się swoim zainteresowaniami i preferencjami, a jednocześnie wybrać takie studia, których ukończenie da realną szansę na znalezienie