Oprogramowanie RTM – innowacyjne narzędzie monitorujące stan instalacji

Laptop z oprogramowaniem na biurku

Oprogramowanie RTM, czyli system kontrolowania moneo RTM, to nowoczesne, innowacyjne rozwiązanie, które daje możliwość przygotowywania nawigacyjnych pulpitów, dedykowanych dla danego użytkownika. Dzięki temu ma on możliwość sprawdzenia stanu instalacji, a także pozyskania informacji o przebiegu procesów. W razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki system przesyła komunikat do wyznaczonej osoby, co umożliwia szybką reakcję na problem i możliwość błyskawicznego usunięcia awarii.

Istnieje również możliwość wysłania raportu o niewłaściwej pracy drogą mailową, dzięki czemu serwis od razu podejmie odpowiednie działania. RTM software zapewnia dogłębną analizę danych, efektywne planowanie konserwacji, redukcję przestojów, a także optymalizację kosztów procesu produkcji.

moneo RTM – sprawna organizacja procesów konserwacyjnych i serwisowych

Czym charakteryzuje się oprogramowanie RTM?

  • przejrzystość – zapewnia sprawną i dokładną wizualizację oraz analizę maszyn i instalacji,
  • inteligencja – gwarantuje zoptymalizowaną kosztowo, prostą organizację konserwacji zapobiegawczej, a także serwis w zakładach produkcyjnych,
  • wydajność – maksymalizuje wzrost niezawodności zarówno produktu, jak i procesu,
  • informacyjność – w przypadku awarii udostępnia alerty w czasie rzeczywistym przy udziale moneo OS.

Oprogramowanie RTM to gwarancja wysokiej jakości kontroli stanu maszyn i instalacji.

RTM Advanced Vibration Analysis – pomocny dodatek do oprogramowania podstawowego

Oprogramowanie RTM może być wyposażone w dodatek Advanced Vibration Analysis, który aktywuje się w momencie uruchomienia alarmu w moneo RTM. Dzięki niemu pozyskiwana jest większa ilość danych, co ułatwia ocenę uszkodzenia. Sytuacja ta może mieć miejsce wówczas, gdy predefiniowane parametry nie osiągną optymalnej wartości lub istnieje możliwość uszkodzenia maszyny bądź instalacji. Dane drgań, które nie zostały przetworzone, są automatycznie rejestrowane. Można je zwizualizować, biorąc pod uwagę częstotliwość i czas. Ułatwi to identyfikację awarii oraz podjęcie próby naprawy w szybkim czasie. Utworzenie dodatkowych danych nieprzetworzonych umożliwia diagnostykę zaawansowaną.

Zobacz również  Zalety ASO - czyli dlaczego warto skorzystać z usług pozycjonowania aplikacji mobilnych?

Dodatek Advanced Vibration Analysis dla zapisu nieprzetworzonych danych, pozyskanych z czujników VVB umożliwia więc dokładną i szczegółową ocenę awarii oraz uszkodzeń. Wyróżnia się wysokim poziomem inteligencji – wizualizacja narastania drgań w danym czasie pozwala na dokładniejszą analizę oceny sytuacji i szybkie podjęcie odpowiednich działań.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *