Co to jest adhezja?

drewno

Adhezja jest siłą łączącą ze sobą dwa rodzaje materiałów, która występuje na ich łączeniu. Siła ta tyczy się powierzchniowych oddziaływań fizycznych pomiędzy cząsteczkami dwóch łączonych materiałów. Adhezja stosowana jest do łączenia ciał stałych oraz ciekłych. Granicą między adhezją a reakcją chemiczną jest tworzenie nietrwałych wiązań chemicznym pomiędzy dwoma łączonymi powierzchniami.

Jak mierzyć adhezję?

Adhezja (https://www.buehnen.pl/obsluga/glosariusz/adhezja) jako zjawisko fizyczne mierzona jest pracą jaką trzeba wykonać aby rozłączyć ze sobą dwa złączone materiały.
Jeżeli siła łącząca dwie powierzchnie jest duża należy użyć bardzo dużej energii, aby rozłączyć połączone substancje.

Zastosowanie adhezji

Siłę zwaną adhezją stosuje się w celu łączenia ze sobą dwóch powierzchni o różnej fakturze oraz wielkości.
Podczas łączenia ze sobą materiałów trudno jednoznacznie ocenić gdzie jest granica pomiędzy adhezją fizyczną a wiązaniami wodorowymi. Trudność ta spowodowana jest tym, że wiązania wodorowe są substancją mającą dwojaką naturę fizykochemiczną, która jest wiązaniem chemicznym i oddziaływaniem międzycząsteczkowym.
Podczas badania skuteczności kleju nie charakteryzuje się rodzaju oddziaływań, które wpływają na skuteczność sklejania. Wytrzymałość spoiny powstałej w procesie klejenia uzależniona jest od siły adhezji oddziałującej na warstwę kleju oraz powierzchni klejącej.
Podczas klejenia dwóch powierzchni trzeba umieć rozróżnić zjawisko adhezji od reakcji chemicznych, które wpływają na powstawanie wiązań chemicznych pomiędzy atomami, które umieszczone są pomiędzy sklejanymi elementami.

Zobacz również  Przewodnik po smartfonach: jak wybrać odpowiedni model dla siebie?

Siła łącząca a kleje podatne na ucisk

Adhezja powoduje, że sklejone powierzchnie ciężko od siebie oddzielić. Siła ta wpływa także na wytrzymałość łączonych materiałów.
Kleje, których adhezja jest wysoka oddziałują mocniej na powierzchnię im większa jest siła tarcia oraz im większy jest ucisk, który działa na klejoną powierzchnię.

Wykorzystanie adhezji

Siła łączenia występująca w klejach stosowana jest w taśmach klejących mających za zadanie stabilne i trwałe utrzymanie masy powierzchni bez uszkodzenia taśmy i klejonych materiałów.
Masy lakiernicze używane w warsztatach samochodowych mają w swym składzie kleje o wysokiej adhezji, co umożliwia ich trwałe nakładanie na powierzchnie, na której lakier nie pęka i nie odpryskuje.
Zjawisko adhezji najlepiej widoczne jest w skali makro między substancjami mającymi różne właściwości.

Jak przygotować powierzchnię przed klejeniem?

Przed klejeniem powierzchni należy je odtłuścić za pomocą specjalistycznych środków oraz oczyścić z wszystkich brudów oraz pyłów.
Sposobem na przygotowanie powierzchni jest aktywacja, która stosowana jest do powierzchni trudnosklejalnych. Materiał do sklejania można także poddać obróbce mechanicznej, np. piaskowaniu. szlifowaniu oraz czyszczeniu powierzchni przy użyciu papieru ściernego lub szczotki drucianej. Obróbka ma na celu dokładne oczyszczenie powierzchni.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *